Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Thị trấn Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyê, Hà Tĩnh
Điện thoại: 0975.646.864
Điện thoại di động: 0972.520.345

Hội thi "Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm"

Trường Mầm non Thiên Cầm dự thi Hội thi "Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm" năm học 2017 -2018