Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Thị trấn Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyê, Hà Tĩnh
Điện thoại: 0975.646.864
Điện thoại di động: 0972.520.345
Thông tin chi tiết:
Hoàng Thị Hảo
Họ và tên Hoàng Thị Hảo
Ngày tháng năm sinh 18/05/2018
Giới tính Nữ
Chức vụ Y tế trường học
Trình độ Cao đẳng y tế
Thuộc về bộ phận Hành chính
Địa chỉ Cẩm Thăng - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh
Điện thoại 0975.646.864
Email hoanghaoytetc@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách