Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Thị trấn Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyê, Hà Tĩnh
Điện thoại: 0975.646.864
Điện thoại di động: 0972.520.345
 • Hoàng Thị Hảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Y tế trường học
  • Điện thoại:
   0975.646.864
  • Email:
   hoanghaoytetc@gmail.com
 • Đặng Thị Nga
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0972520345
  • Email:
   dangngatc@gmail.com